dt +8483 927 9204

Lạng Sơn: 1 - 1 of 1

Khách sạn Mường Thanh Lạng Sơn

68 Ngô Quyền, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Lạng Sơn
Khách sạn Mường Thanh Lạng Sơn là khách sạn đầu tiên của tỉnh Lạng sơn đạt tiêu chuẩn quốc tế 4 s